Nebyl žid, i když na tom nesejde

Heslo Hanuš Schwaiger na wikipedii uvádí: “Narodil se v židovské rodině, pokřtěn však jako římský katolík na svátek svatých Petra a Pavla – což zdůvodňuje druhé a třetí křestní jméno.” Nesmyslnou informaci o židovském původu malíře, tím pádem přebírá celá řada internetových Schwaigerových životopisných medailónků. Zájem o “rasový původ” umělce pramení patrně z vytvoření wiki hesla na základě slovníku z doby vlady národního socialismu (česky psané wikiheslo je zkrácenou verzí německého), kdy podobné údaje měly neblahou váhu. Proto stojí zato tento omyl uvádět na pravou míru.

Schwaigerův rodokmen byl předmětem důkladného zkoumání historka a ředitele jindřichohradeckého muzea Jan Muka. Své poznatky shrnul v obsáhlé studii Hanuš Schwaiger ve svém rodišti v Jindř. Hradci, kterou na pokračování otiskl Jihočeský sborník historický v roce 1954. Mukovy zjištění přebírali další Schwaigerovi životopisci, ať už Miroslav Lamač, či mnohem později pod téměř totožným názvem Dana Veselská nebo Jiří Vykoukal u příležitosti poslední velké Schwaigerovy retrospektivy.

Muk přiznával, že “bezpečný geanealogický obraz” o předcích Hanuše Schwaigera nedokáže sestavit. Odkazuje na křestní list dochovaný v majetku rodiny Holčovy (sestra Hanuše byla provdaná Holčová), který dokládá 6. května 1764 pokřtění Johanna Nepomucka Schwaigera, syna Michaela Schwaigera učitele a krejčího v Ensdorfu (Oberphalz) a jeho ženy Justine. Muk usuzuju, že se patrně jednalo o prapraděda Hanuše Schwaigera. Jak a kdy se rodina dostala do českých zemích je neznámé.

Co všechno tedy zjistil Muk: “Děd Hanušův, byl listonošem v Brně, kde se mu v čísle 305 17. února 1820 narodil syn Jan. Matka jeho byla Josefa, rozená Veithová. Jan přišel později do Hradce, zařídil si zde v Panské ulici v č. 100 obchůdek železem, brzy se však přiženil k zámožné vdově a majitelce právě protějšího obchodu železem Johanně Watzlové, dceři obchodníka Matyáše Lukschala z Člunku a Marie Hofbauerové z Oldřiše. Nevěsta byla starší než ženich, neboť se narodila již 10. května 1815 a jako vdova přinesla Janu Schwaigerovi věno, které se stalo základem pozdější zámožnosti rodiny. Matrika narozených v Jindřichově Hradci (XIII, s. 374) při křtu Hanušově již víc o jeho příbuzných neví. Hoch se narodil podle ní v noci z 28. na 29. června a týž den 29. června byl pokřtěn Jan Petr Pavel (Hans Peter Paul). Jeho kmotři byli Josef Lustig, obchodník z Kardašovy Řečice a jeho choť Karolina, rozená Lukschalová, tedy teta Hanušova. Lustigovi byli v Řečici významnou rodinou, jejíž představitelé zastávali skoro dědičně starostenský úřad a vystupovali jako Češi”.

"Otec Schwaiger byl znám jako roztomilý muž, krasavec uhlazeného, skoro aristokratického chování. V rodině se s oblibou pěstovala hudba. Není bez zajímavosti, že otec se měl původně státi malířem pokojů, ale za půl roku toto zaměstnání zaměnil, za železářský obchod, netuše, že malířské vlohy se ohlásí nezadržitelně u syna".
“Otec Schwaiger byl znám jako roztomilý muž, krasavec uhlazeného, skoro aristokratického chování. V rodině se s oblibou pěstovala hudba. Není bez zajímavosti, že otec se měl původně státi malířem pokojů, ale za půl roku toto zaměstnání zaměnil, za železářský obchod, netuše, že malířské vlohy se ohlásí nezadržitelně u syna”.
Johanna Watzlová, rozená Lukschalová (1815-1884), matka Hanuše Schwaigera.
Johanna Watzlová, rozená Lukschalová (1815-1884), matka Hanuše Schwaigera.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s